Linkedin

Linkedin er et naturligt sted at finde oplysninger.
Da oplysningerne er lagt ind af de portrætterede selv,
må det formodes hver enkelt fremtræder som det ønskes.
dons.dk har ikke foretaget ændringer udover at anføre navnet med efter-
navnet først. Dons vil dog altid være først, såfremt det indgår i navnet.
Navnene er ført så fuldstændigt at har været muligt at registrere.
I enkelte tilfælde er der tilføjet eller byttet et billede.
Da der i alt er langt over 200 profiler er disse for
overskuelighedens skyld opdelt i flere faneblade.